Skip to main content

Uvjeti korištenja

Ažuriranje web aplikacije

Web aplikacija Hrvatske narodne banke (HNB) kontinuirano se ažurira. HNB ima pravo u svakom trenutku promijeniti (dopuniti i/ili ispraviti) informacije, u cijelosti ili djelomično. HNB nastoji osigurati da su sve informacije i podaci u materijalima objavljenima na web aplikaciji točni i ažurni.


Autorsko pravo

Hrvatska narodna banka ima autorsko pravo na web aplikaciju nacionalniprogramobuke.hnb.hr, kao i na sadržaj te aplikacije. Europska središnja banka ima autorsko pravo na ustupljeni materijal o euronovčanicama. Board of Governors of the Federal Reserve System ima autorsko pravo na ustupljeni materijal o novčanicama američkih dolara.

Svi objavljeni materijali predstavljaju autorsko djelo. Niti jedan dio sadržaja ovog web mjesta nije dopušteno kopirati niti prenositi bez prethodnog odobrenja. Svako neovlašteno kopiranje bilo kojeg dijela predstavlja povredu Zakona o zaštiti autorskih prava te za sobom povlači pravne posljedice. Mijenjanje sadržaja materijala objavljenog na web aplikaciji HNB-a nije dopušteno.

Hrvatska narodna banka ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu koji mogu nastati zbog upotrebe informacija objavljenih na web aplikaciji HNB-a.