Skip to main content

Izjava o etičnosti

Kao korisnik aplikacije Nacionalni program obuke Hrvatske narodne banke (u nastavku teksta: HNB NPO aplikacija), obvezujem se na sljedeće:

  • sve testove i zadatke riješit ću samostalno
  • prijavljivat ću se samo jednim korisničkim računom, koji mi je otvoren od strane poslodavca
  • neću dopustiti nikome drugom da se koristi mojim korisničkim imenom i/ili lozinkom
  • neću se baviti bilo kakvom aktivnošću koja bi neiskreno poboljšala moje rezultate ili poboljšala ili umanjila rezultate drugih
  • neću objavljivati pitanja ili odgovore na pitanja koji se nalaze u testu

Kršenje odredbi

Ako se utvrdi da je korisnik nekim svojim postupkom prekršio etička ili druga pravila uporabe HNB NPO aplikacije prihvaćena pri registraciji (uvjeti korištenja aplikacije, politika etičnosti i način obrade osnovnih podataka), Hrvatska narodna banka zadržava pravo da:

  • poništi Uvjerenje korisnika

Hrvatska narodna banka pisanim će putem obavijestiti korisnika o utvrđivanju prekršaja kao i o odgovarajućim mjerama koje su poduzete u svrhu sankcioniranja neetičnog ponašanja.


Promjena uvjeta korištenja, politike etičnosti i načina obrade osobnih podataka

Hrvatska narodna banka povremeno može učiniti izmjene uvjeta korištenja, politike etičnosti i načina obrade osobnih podataka. Sve promjene stupit će na snagu odmah nakon objavljivanja na ovoj stranici s ažuriranim datumom stupanja na snagu. Pristupanjem aplikaciji HNB NPO korisnici potvrđuju da se potencijalno slažu sa svim izmjenama, stoga preporučujemo povremeni posjet ovoj stranici kako biste bili upoznati s ažuriranjem njezina sadržaja.